TS.BS Nguyễn Thị Hiền, Khoa Da liễu, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương