BSCKII Nguyễn Thành, Nguyên trưởng khoa da liễu, Bệnh viện da liễu Trung Ương